LUB/09, Ruska/Lubartowska

Tablica mieści się w pobliżu Dworca PKS, niedaleko Zamku Lubelskiego i Starego Miasta. Ze względu na pobliskie sąsiedztwo Targowiska Miejskiego panuje tu duży ruch. W pobliżu znajdują się: Instytut Medycyny WSI im. W. Chodźki, Sklep biegacza, Komenda Miejska Policji oraz Polski Związek Motorowy.